مشاوره در ۳ پروژه مجتمع فولادی ( گندله سازی گل گهر، ورق عریض اکسین، گندله سازی و فولادسازی فولاد خراسان)
لیست پروژه ها
۱-پروژه اهن اسفنجی زمزم ۱ با ظرفیت ۸۰۰،۰۰۰ تن در سال در حال بهره برداری( مهندسی توسط شرکت ایریتک، خرید و اجرا فولاد خوزستان(کارفرما)و همیاری با شرکت مادر MME در راه اندازی که موجب تشکیل هسته اولیه شرکت MMTE گردید )
۲-پروژه اهن اسفنجی زمزم ۲ با ظرفیت ۹۶۰،۰۰۰ تن در سال در حال بهره برداری
۳-پروژه مهندسی هرمزگان ۲ با ظرفیت ۸۲۵۰۰۰ تن در سال در حال بهره برداری
۴-پروژه گندله سازی گل گهر با ظرفیت ۵،۰۰۰،۰۰۰ تن در سال در حال بهره برداری
۵-پروژه ورق عریض اکسین با ظرفیت ۱،۰۵۰،۰۰۰ تن در سال در حال بهره برداری
۶-پروژه احیای مستقیم چهارمحال با ظرفیت ۸۰۰،۰۰۰ تن در سال در حال بهره برداری
۷- پروژه نظارتی کراچی با ظرفیت ۱۲۰۰۰۰۰ تن در سال در حال بهره برداری
۸-پروژه احیای مستقیم فولاد کاوه جنوب با ظرفیت ۲ ۹۲۸۰۰۰ تن در سال در حال بهره برداری
۹-پروژه سبا با ظرفیت ۱۵۰۰۰۰۰تن در سال در حال بهره برداری
۱۰-پروژه-GISD MEGA MOULE گوهر- گل گهر با ظرفیت ۱۷۶۰۰۰۰در حال بهره برداری
۱۱- پروژه احیای مستقیم جهان فولاد سیرجان شماره ۱ با ظرفیت ۹۶۰۰۰۰ تن در سال در حال بهره برداری
۱۲- پروژه فولادسازی جهان فولاد سیرجان SMP با ظرفیت ۱۰۰۰۰۰۰تن در سال در حال بهره برداری
۱۳- GISD MEGA MOULE کوثر گل گهر با ظرفیت ۱۸۵۰۰۰۰ تن در سال در حال بهره برداری
۱۴-پروژه فولاد خراسان،به صورت مشاور در ساخت فولاد و گندله سازی در حال بهره برداری
۱۵-پروژه بردسیر با ظرفیت ۹۶۰۰۰۰تن در سال در حال بهره برداری
۱۶-پروژه پاسارگاد، مگا مدول با ظرفیت ۱۷۶۰۰۰۰ در حال بهره برداری
۱۷-پروژه احیای مستقیم فولاد اردکان، با ظرفیت ۹۶۰۰۰۰ تن در سال در حال بهره برداری
۱۸-پروژه سبزوار ، با ظرفیت ۸۰۰،۰۰۰در حال بهره برداری
۱۹-پروژه احیای مستقیم بافق، با ظرفیت ۸۰۰،۰۰۰ در حال ساخت
۲۰-پروژه فولادسازی فولاد میانه، با ظرفیت ۸۰۰،۰۰۰ تن در سال در حال ساخت
۲۱-پروژه جهان فولاد سیرجان شماره ۲ با ظرفیت ۱۷۶۰۰۰۰تن در سال HOT LINK CDRI/HDRI در حال ساخت
۲۲-پروژه زمزم ۳ مگا مودل CDRI با ظرفیت ۱۷۶۰۰۰۰ تن در سال در حال ساخت
۲۳-پروژه احیاء شماره ۳ مگامدول توسعه آهن و فولاد گل گهر – (طوبی) با ظرفیت ۱.۸۵۰.۰۰۰ تن در سال و در حال ساخت.

پروژه های ما

پروژه مشاوره فولاد خراسان

ادامه مطلب

پروژه چهار محال بختیاری

ادامه مطلب

احیا مستقیم بافق

ادامه مطلب

پروژه فولاد میانه

ادامه مطلب

پروژه ذوب و ریخته گری سیرجان

پروژه ذوب و ریخته گری سیرجان

ادامه مطلب

پروژه احیاء مستقیم جهان فولاد سیرجان

ادامه مطلب

پروژه احیاء مستقیم مگا مدول کوثر

ادامه مطلب

پروژه احیاء مستقیم مگا مدول گوهر

ادامه مطلب

پروژه احیاء مستقیم اردکان

ادامه مطلب