واحد ریفرمر پروژه احیاء طوبی راه اندازی شد

همزمان با اجرای مراحل توسعه پروژه احیاء طوبی در سیرجان، با تلاش شبانه روزی متخصصان شرکت MMTE، واحد ریفرمر این طرح با روشن شدن مشعل مورد راه اندازی قرار گرفت . به گزارش روابط عمومی MMTE، مهندس علی پور، مدیر …
ادامه مطلب