ردیفعنوان شغلی مورد نیازتحصیلاتمهارت هامحل کارسابقه (سال)
۱کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژهکارشناس ارشد مهندسی صنایع– آشنایی با پروژه های صنعتی، آشنایی کامل با نرم افزارها و استانداردهای مرتبط -تسلط به فرایند انجام کار در شرکتهای EPC – تسلط کامل به نرم افزارهای Primavera & MS Project -سطح زبان انگلیسی: خوبسایت سیرجان۱۰- ۵ سال
۲سرپرست دفتر فنیکارشناس مهندسی مکانیک – آشنایی کامل با پروژه های صنعتی، آشنایی با نرم افزارها و استانداردهای مرتبط – آشنا کامل با فرایند احیاء فولاد – سطح زبان انگلیسی: خوبسایت سیرجان۱۰ سال
۳کارشناس عمران (طراح)کارشناس / کارشناس ارشد عمران – سازه یا زلزله– تسلط کامل بر طراحی سیویل و سازه – آشنایی با طراحی سازه های صنعتی – تسلط بر استانداردها و آیین نامه های مرتبط داخلی و خارجی – تسلط کامل بر نرم افزارها Etabs – sap- safe – tekla – سطح زبان انگلیسی: خوبدفتر تهران۱۰ سال
۴کارشناس مکانیککارشناس / کارشناس ارشد مکانیک ( طراحی جامدات )– آشنایی با پلنت های فولاد – تسلط به طراحی تجهیزات Fix و Rotary – آشنا به انتقال مواد -سطح زبان انگلیسی: خوبدفتر تهران۵ سال
۵نقشه کش کاردانی / کارشناس نقشه کشی صنعتی – تسلط به اصول نقشه کشی – مسلط به نرم افزار های Auto cad , mechanical , Solid work , PDMS – سطح زبان انگلیسی: متوسطدفتر تهران۵ سال
۷سرپرست سایتکارشناس عمران – تسلط کامل به آئین نامه هایی مانند شرایط عمومی پیمان ، مقررات ملی بتن ایران ، کارهای فلزی ، جوش ، راهسازی – قابلیت سازماندهی، برنامه ریزی و سرپرستی نیروی انسانی – آشنایی کامل با جزئیات قراردادهای منعقده در زمینه طراحی، اجرا و نصب – آشنایی با قوانین کار، مقررات و بخشنامه های سازمان مدیریت و برنامه ریزی – داشتن تخصص و تجربه کافی در زمینه مدیریت کارگاهی و ابعاد فنی پروژه‌های EPCسایت سیرجان۸ سال