با سلام

بدینوسیله از شما تامین کننده محترم تقاضا میشود فایل زیر را بطور دقیق مطالعه و تکمیل نموده و به همراه نسخه اسکن شده مستندات مربوطه در اسرع وقت به آدرس Commercial@mmte.ir جهت ارزیابی ارسال فرمائید.

ضمنا زمان پاسخگوئی به سوالات احتمالی بصورت تلفنی از ساعت ۱۳ الی ۱۴ با شماره تلفن ۸۸۶۰۵۵۸۶ خواهد بود.

 

دانلود فایل شناسائی و ارزیابی تامین کنندگان

 

با تشکر

مدیریت بازرگانی