اجرا، مدیریت و نظارت بر پروژه های طراحی، بازسازی، بهبود، نصب، راه اندازی و بهره بردار واحدهای تولید و فرآوری معادن و صنایع آهن و فولاد در چارچوب قراردادهای پیمانکاری EPC و MC و نیز ارایه خدمات مشاوره ای در زمینه های آموزشی، ارزیابی فنی – اقتصادی طرح ها و انتقال دانش فنی.

 

حوزه فعالیت شرکت

۱- اجرای پروژه ها به صورت EPC و EPCF در زنجیره فولاد
الف: معادن
ب:گندله سازی
ج: احیا مستقیم
د: فولاد سازی
پ: نورد( میلگرد – ورق)
۲- طراحی و مهندسی پروژه ها و افزایش ظرفیت زیر سقف موجود
۳- تامین کالا و تجهیزات
۴- اجرای پروژه ها (سویل- ساخت -نصب تجهیزات)
۵-بازسازی و بهبود پروژه ها
۶-انجام مطالعات و امکان سنجی پروژه ها
۷- مشاوره و مدیریت پروژه ها در صنایع معدنی و زنجیره فولاد، شامل واحد های گندله سازی، احیاء مستقیم ، فولاد سازی، نورد ورق
۸- فولادسازی به روش قوس الکتریکی و خطوط نورد مقاطع و ورق و سیستم های جانبی آنها مانند تاسیسات الکتریکی، تاسیسات آب و واحدهای حمل مواد

نقشه راه شرکت:

 افزایش سهم مشارکت در مشاوره و نظارت و اجرای پروژه های صنایع و معادن کشور از طریق گرفتن پروژه های جدید و تشکیل کنسرسیوم های تجاری، مهندسی و اجرایی اخذ دانش فنی و بکارگیری تکنولوژی های نوین دنیا بمنظور افزایش سهم بازار داخل و توسعه فعالیت های بین المللی
 توسعه هدفمند منابع انسانی شرکت از طریق ارتقاء دانش، توان تخصصی، کار گروهی، افزایش رضایتمندی کارکنان و صیانت از نیروهای متخصص
 افزایش رضایتمندی و اعتماد مشتریان و همکاران تجاری شرکت از طریق برنامه ریزی های دقیق در جهت انجام به موقع پروژه ها
 تامین کالا، تجهیزات و خدمات با کیفیت مطلوب
 توسعه مستمر امکانات و زیر ساخت ها به منظور ارتقاء کیفیت، پیشگیری از آلودگی های محیط زیست در راستای مسولیت اجتماعی، حذف خطرات و کاهش ریسک های ایمنی و بهداشت حرفه ای و تعهد به رعایت الزامات قانونی و سایر الزامات در این حوزه ها
 توسعه فعالیتهای شرکت از طریق ایجاد شرکتهای اقماری در زمینه های اجرایی و ساخت تجهیزات پروژه ها و توسعه بومی سازی تجهیزات
 یکپارچه سازی سیستمی شرکت های اقماری و وابسته به شرکت MMTE به عنوان شرکت مادر