پروژه چهار محال بختیاری

پروژه به صورت EPC  فی مابین شرکت ملی فولاد ایران و کنسرسیوم متشکل از  شرکت های MMTE و NICC میباشد، انجام خدمات مهندسی ، خرید خارجی و بخش اعظم خرید داخلی  توسط شرکت MMTE و انجام خدمات اجرایی توسط شرکت NICC انجام می شود.

پروژه چهار محال بختیاری
حوزه: احیا مستقیم
نوع: مهندسی و بخش اعزم خرید و مدیریت پروژه
محل: شهرکرد – مجتمع آهن سپید دشت
اهداف: احداث کارخانه احیا مستقیم سری ۶۰۰ به ظرفیت ۸۰۰ هزار تن در سال
کارفرما: شرکت ملی فولاد ایران
وضعیت پروژه: فعال در حال راه اندازی
درصد پیشرفت: ۹۵%
تاریخ عقد قرارداد: اسفند ۱۳۸۵
تاریخ فعالسازی قرارداد: تیر ۱۳۸۶
تاریخ پایان: شهریور ۱۳۹۵

 

تاریخ اجرا : مهر 1395