پروژه احیاء مستقیم اردکان

تکمیل امور فنی و مهندسی طرح شامل مهندسی پایه و تفضیلی، مسوولیت تکنولوژی طرح، مهندسی خرید، برنامه ریزی و کنترل پروژه، تست عملکردی(Performance Test)، آموزش تئوری و در حین و در حین راه اندازی سرد و گرم و راه اندازی تولید واحد احیا مستقیم فولاد اردکان با ظرفیت تولید سالانه گارانتی ۹۶۰ هزار تن در سال از گندله و لامپ سنگ آهن به روش میدرکس به انضمام کلیه تاسیسات و ملحقات آن در شرایط ۸۰۰ ساعت کاری در سال در استان یزد، شهرستان اردکان کیلومتر ۲۵ منطقه ویژه صنایع فولادی. همچنین انجام خدمات مهندسی خارج از تعهد سازنده بریکت سازی، بعهده MMTE میباشد.

پروژه احیاء مستقیم اردکان
حوزه: احیاء
نوع: تکمیل مهندسی (E)
محل: شهر اردکان استان یزد
اهداف: احداث کارخانه تولید آهن اسفنجی با ظرفیت ۹۶۰ هزار تن در سال به روش میدرکس
کارفرما: شرکت مجتمع فولاد اردکان
وضعیت پروژه: فعال
درصد پیشرفت: ۵۶.۳۲% تا تاریخ ۹۵/۰۳/۳۱
تاریخ عقد قرارداد: بهمن ۱۳۹۳
تاریخ فعالسازی قرارداد: بهمن ۱۳۹۳
تاریخ پایان: بهمن ۱۳۹۴