احیا مستقیم بافق

احیا مستقیم بافق
حوزه: مهندسی، تامین تجهیزات و نصب (مشارکت با قائم رضا)
نوع: احیا مستقیم
محل: بافق
اهداف: احداث کارخانه احیا مستقیم به روش میدرکس با ظرفیت ۸۰۰ هزارتن در سال
کارفرما: مجتمع معدنی و صنعتی آهن و فولاد بافق
وضعیت پروژه: غیر فعال
درصد پیشرفت: ۵۰%
تاریخ عقد قرارداد: فروردین ۱۳۸۷
تاریخ فعالسازی قرارداد: فروردین ۱۳۸۷
تاریخ پایان: شهریور ۱۳۹۵