پروژه احیاء مستقیم جهان فولاد سیرجان

انجام {تمام خدمات مهندسی شامل مهندسی پایه و تفضیلی، خرید دستگاه ها و تجهیزات، کارهای اجرایی کارخانه به جزء ” کارهای خاکی، تمام کارهای بتن ریزی ، سیویل و تمام کارهای ساختمانی و منصوبات و تاسیسات ساختمانها و تهیه و ساخت و نصب و انجام عملیات نهایی انواع اسکلتهای فلزی” و نصب تجهیزات، آغاز بکارگیری راه اندازی و آزمایشات عملکردی کارخانه } با همکاری اعضای کنسرسیوم شامل شرکت مهندسی فن آور فلزات و معادن،شرکت مهندسی و احداث آریا حدید،شرکت مهندسی فن آور فولادکار الوند

چالش ها:

  1. علیرغم وجود تحریم های بین المللی و وجود مشکلات عدیده برای خرید تجهیزات ،  این شرکت با اتخاذ روش های مدیریتی جایگزینی این مشکل را مرتفع نموده است به نحوی که تاثیرات منفی تحریم، به حداقل رسانده شود.
  2. با وجود مشکلات متعدد و عدم امکان بازگشایی اعتبار اسنادی برای فروشندگان خارجی، این شرکت با استفاده از روش های جایگزین، مشکل انتقال ارز به فروشندگان خارجی را مرتفع نموده است.
پروژه احیاء مستقیم جهان فولاد سیرجان
حوزه: احیاء
نوع: مهندسی،خرید و نصب
محل: شهر سیرجان
اهداف: احداث یک کارخانه کامل احیا مستقیم به ظرفیت ۹۶۰.۰۰۰ تن در سال در شهرسیرجان
کارفرما: شرکت جهان فولاد سیرجان
وضعیت پروژه: فعال
درصد پیشرفت: ۹۹.۵۲%تا تاریخ ۹۵/۰۴/۳۱
تاریخ عقد قرارداد: آذر ۱۳۸۹
تاریخ فعالسازی قرارداد: تیر ۱۳۹۰
تاریخ پایان: دی ۱۳۹۳