مجمع عمومی فوق العاده سهامداران شرکت مهندسی فناور معادن و فلزات (MMTE) با دستور کار اصلاح اساسنامه و افزایش سرمایه شرکت برگزار و با موافقت اکثریت اعضاء، دو برنامه هدف جلسه مورد تصویب قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی، در این مجمع به درخواست هیات مدیره و با تایید گزارش بازرس قانونی، با افزایش سرمایه این شرکت از ۱۸۰ میلیارد ریال به ۵۱۵۰ میلیارد ریال موافقت گردید.

مدیرعامل گروه MMTE در این جلسه ضمن خوش آمدگویی حضور سهامداران شرکت، افزایش سرمایه شرکت را یکی از نیازهای اساسی و اولویت های شرکت برشمرد و گفت: با توجه به راهبردهای موجود در توسعه فعالیتهای شرکت و لزوم تجهیز و ظرفیت سازی در این زمینه، برنامه افزایش سرمایه  به درخواست هیات مدیره شرکت و همراهی سهامداران مورد تصویب قرار گرفت .

به گفته دکتر همتی ، افزایش سرمایه شرکت از محل تجدید ارزیابی دارایی ها پشتوانه مناسبی محسوب شده و علاوه بر زمینه سازی تقویت و به روزآوری شرکت متناسب با اقتضائات و شرایط کنونی، مسیر گسترش فعالیت ها و حضور موفق در عرصه صنعت فولاد را بیش از پیش فراهم خواهد نمود .

مدیرعامل شرکت افزود: تحقق این هدف پس از سال ها انتظار سهامداران، دستاورد ارزشمندی حاصل نموده که پیشرفت و تداوم ارزش آفرینی فعالیت ها را به دنبال خواهد داشت .

در ادامه این برنامه همچنین، اصلاح اساسنامه شرکت نیز با توجه به نیاز به فعالیت در زنجیره معادن و صنایع معدنی مورد بررسی و در قالب دو بند محوری مورد موافقت مجمع قرار گرفت .

مدیرعامل گروه MMTE در این ارتباط، اصلاح اساسنامه شرکت را نیز از دیگر ملزومات اولویت دار در به روز رسانی ساختار شرکت برشمرد و با تقدیر از موسسان و مدیران ادوار این گروه در شکل گیری و توسعه شرکت گفت: علیرغم دستیابی به موفقیت های گوناگون، اساسنامه کنونی شرکت پس از ۲۰ سال نیازمند بازنگری های جدید بود که خوشبختانه پس از انجام جلسات متعدد کارشناسی و موافقت مجمع این برنامه نیز مورد تصویب قرار گرفت .

وی عنوان کرد که با توجه به ورود MMTE به عرصه سرمایه گذاری و توسعه معادن و گسترش حجم فعالیتها، اصلاح اساسنامه موجود جهت دهی حرکتی توسعه شرکت را در کنار قابلیت های موجود سرعت خواهد داد که این از منظر ارتقاء رتبه اعتباری شرکت نیز حائز اهمیت است .

همچنین دکتر روزبهانی، رئیس مجمع شرکت MMTE نیز طی سخنانی با اشاره به اهمیت مصوبات مجمع فوق العاده، پیشبرد و عملیاتی نمودن دو راهبرد افزایش سرمایه و اصلاح اساسنامه این شرکت را به عنوان یک اقدام ارزنده و شاخص به سهامداران شرکت تبریک گفت.