در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده سال ۱۴۰۲ شرکت مهندسی فن آور معادن و فلزات (MMTE)که با حضور اکثریت صاحبان سهام برگزار گردید، در خصوص تعیین راهبردها و جهت گیری های  جدید این شرکت در صنایع معدنی و فولاد و نیز رای گیری و انتخاب نماینده اشخاص حقیقی در  هیات مدیره این شرکت  تصمیماتی اتخاذ شد .

به گزارش روابط عمومی، در این نشست که با حضور دکتر روزبهانی رئیس مجمع و نماینده شرکت  MME ، نماینده شرکت سرمایه گذاری فولاد جنوب و سایر اعضای هیات مدیره این گروه برگزار گردید گزارشی از فعالیت های هیات مدیره ارائه گردید .

دکتر روزبهانی در ابتدای این نشست با تشریح اهداف، ساختار و چارچوب فعالیت های این شرکت از تاسیس تاکنون  ضمن با اهمیت  خواندن دستاوردهای این گروه مهندسی و اجرایی در عرصه فولاد کشور ، توسعه ظرفیت های ملی این عرصه را محصول بکارگیری توان و حضور موثر این گروه در صنعت دانست و ابراز امیدواری کرد تا در دوره جدید نیز شاهد ارتقاء فعالیت های MMTE در رشد و گسترش صنایع فولاد کشور باشیم .

همچنین، دکتر همتی مدیرعامل شرکت MMTE  نیز  در جلسه مجمع فوق العاده با اشاره به اینکه اهتمام این گروه همواره بر حفظ قابلیت ها و شایستگی ها در چارچوب مزیت های شرکتی متمرکز است گفت : اصلاح فرایندها و چابک سازی عملکرد و نیز افزایش سرمایه شرکت در شمار اولویت های جاری این گروه قرار دارد  .

وی گفت : برنامه هدفمند این شرکت در سال جاری عمدتا بر جذب پروژه های جدید و حفظ ثبات حضور شرکت در صنعت متمرکز است و در این خصوص، تنوع در سبد پروژه ها با تمرکز پیگیری خواهد شد .

در این جلسه همچنین دو کاندیدای احراز عضویت در هیات مدیره شرکت MMTE در حضور سهامداران به بیان نقطه نظرات و برنامه های خود پرداختند .

رای گیری در خصوص انتخاب نماینده اشخاص حقیقی به عنوان سهامدار ۲۶ درصدی در هیات مدیره شرکت نیز در این جلسه انجام شد و مهندس عباس شعبانی با اکثریت آراء سهامداران حقیقی به عنوان عضو جدید در هیات مدیره شرکت MMTE انتخاب گردید .

دکتر همتی در نشست مجمع با تبریک انتخاب مهندس شعبانی به عنوان عضو جدید هیات مدیره با اشاره به اینکه فعالیت در هیات مدیره مستلزم وجود دیدگاه های مدیریتی کلان نگر در نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری است خواستار تدبیر و اهتمام تمامی ارکان حول محور اولویت ها و تحقق برنامه ها و مصالح شرکتی گردید  .

وی همچنین با اشاره به سالهای حضور موثر دکتر طاهرپور در هیات مدیره شرکت MMTE و نقش وی در پیشبرد برنامه ها از وی تقدیر و قدردانی نمود و  برای مهندس شعبانی در انجام امور حوزه خدمتی جدید ابراز توفیق و موفقیت کرد   .