معاون مهندسی و تکنولوژی شرکت مهندسی فناور معادن و فلزات  از تحقق دستیابی به دانش کامل احداث واحدهای میدرکس با تکنولوژی HOT LINK در MMTE خبر داد که در شمار دستاوردهای متعدد نقش آفرینی در صنعت فولاد، نمونه‌ای موفق از تکامل حرفه‌ای گروه قلمداد می‌شود.