مدیرعامل شرکت آکام آریا پاسارگاد برنامه ها و اقدامات نوین گروه MMTE در توسعه سبد سرمایه گذاری در معادن و صنعت فرآوری معادن نظیر مس و فلزات رنگین را تشریح کرد .