دکتر طاهرپور مدیر عامل شرکت مهندسی فن آور معادن و فلزات(MMTE) ضمن بازدید از پروژه های شرکت MMTE درشرکت معدنی و صنعتی گل گهر و مجتمع فولاد میانه به مناسبت روز صنعت و معدن از زحمات بی دریغ کارکنان این شرکت تشکر و قدرانی نمودند.

 متن پیام دکتر طاهر پور به شرح زیر است:

دهم تیرماه “روز صنعت و معدن ” را به همه کارشناسان، مهندسین و مدیران شرکت تبریک می گویم. امید است صنعت کشور با تکیه برتوان ملی و بهره وری مناسب از فرصت های رشد و توسعه ،با عبوراز موانع پیش رو و فائق آمدن بر مشکلات بتواند با شکوفایی روزافزون خود پایه های اقتدار کشور را تحکیم بخشد.

 

منبع: روابط عمومی شرکت MMTE