با ورود تجهیزات اصلی جرثقیل های سنگین واحد فولاد سازی مجتمع فولاد میانه در اسفند ماه سال جاری برنامه ریزی جهت نصب آنها انجام شد.
عبدی سرپرست مجتمع فولاد میانه در تکمیل این خبر گفت: با تلاش پرسنل مجتمع فولاد میانه و پیمانکار شرکت MMTE، این مجتمع موفق به نصب جرثقیل سقفی سنگین فولادسازی با ظرفیت ۲۴۰(۳۲۰)ton گردید.
وی همچنین افزود در ماه جاری سایر جرثقیل های سنگین با پیمانکاری شرکتMMTE، از جمله جرثقیل Scrap Yard به ظرفیت ۲۰ton و جرثقیل CCM به ظرفیت ۸۵ton نصب گردیده است و طبق برنامه ریزی های صورت گرفته تا پایان سال جاری سایر ملحقات جرثقیل اصلی این واحد نصب خواهد گردید. لازم به توضیح است این جرثقیل جهت جابجایی پاتیل مواد مذاب در سالن اصلی استفاده خواهد شد.

 

 

منبع: روابط عمومی مجتمع فولاد میانه