پس از تصمیم، تایید و سیاست‌گذاری هیئت مدیره شرکت و با عنایت خداوند و تلاشهای مستمر مدیرعامل محترم و پرسنل شرکت فن آور صنعت مدائن و با انگیزه تکمیل چرخه تامین کالا و ایجاد فرصتهای جدید اشتغال، کارگاره تابلوسازی این شرکت به بهره برداری رسید.همچنین یک اصله نهال بعنوان سمبل برکت، رشد و آبادانی در محوطه این کارخانه کاشته شد.

 

منبع: روابط عمومی شرکت MMTE