به گفته کیومرثی، مدیر تحقیق و توسعه شرکت MMTE با توجه به نیاز فولاد در بازار جهانی و سهم ایران از این بازار می‌توان سناریوی زیر را مطرح کرد:

پیش‌بینی افزایش ظرفیت احیای مستقیم جهان به حداقل ۳۰۰ الی ۴۰۰ میلیون تن تا سال ۲۰۵۰ و سهم ۳۰ درصدی ایران از آن شده است که بنابر این شواهد، برآورد می‌شود که در برنامه بعدی توسعه تولید ۹۰ الی ۱۲۰ میلیون تن در سال آهن اسفنجی در ایران در دستور کار قرار گیرد.

 

به نقل از روابط عمومی شرکت MMTE