یکی از محورهای تمرکز فعالیت های واحد تحقیق و توسعه شرکت MMTE، توسعه تکنولوژی واحدهای کم ظرفیت (۲۰۰ هزار تنی) احیاء مستقیم برای القایی ها بوده است. از دیر باز تمرکز شرکت MMTE بر افزایش هر چه بیشتر ظرفیت این واحدها صورت گرفته است به طوری که پروژه های این شرکت از ظرفیت ۸۰۰ هزار تن در سال آغاز و در حال حاضر به قراردادهای دو میلیون تن در سال رسیده است.

حتی این شرکت در جهت  بومی کردن تکنولوژی ساخت واحد های سوپر مگامدول ۲/۵ میلیون تنی نیز گام های بسیار اساسی برداشته است. از جهت دیگر واحد تحقیق و توسعه با تمرکز بر مشکلات واحدهای کوچک ذوب و ریخته گری القایی در تامین بار فلزی مورد نیاز، توسعه احداث واحدهای ۲۰۰ هزار تنی را در دستور کار قرار داده است. در حال حاضر این واحد انجام پروژه های کلید در دست برای این تکنولوژی را در دستور کار داشته و به مشتریان این تکنولوژی پیشنهاد می­گردد تا با واحد توسعه بازار شرکت MMTE ارتباط برقرار نمایند.

همچنین با توجه به این که هزینه سرمایه گذاری برای تولید یک تن آهن اسفنجی از طریق افزایش نرخ تولید واحدهای موجود به مراتب کمتر از هزینه یک تن تولید از طریق ایجاد واحد جدید می باشد، این واحد تمرکز خود را بر روش های افزایش تولید واحدها خصوصاً از طریق هوش مصنوعی بنا نهاده است. این روش که در ابتدا توسط میدرکس و تحت عناوین SIMPAX   و سپس  DRIPAX  توسعه داده شده موفق به افزایش نرخ تولید واحد تا ۱۷ درصد گردیده است.

از دیگر برنامه های آتی این واحد شروع تحقیق در زمینه عناصر نادر خاکی با همکاری مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران می باشد.

به نقل از روابط عمومی شرکت MMTE