نشست مشترک مرکز نوآوری معادن و صنایع معدنی ایران با شرکت مهندسی فناور معادن و فلزات (MMTE) درباره بررسی چالش‌ها و نیازهای فناورانه این شرکت برگزار شد و استارتاپ‌های مستقر در ایمینو نوآوری‌های معدنی خود را تشریح کردند‌.

این نشست که در راستای شناسایی و احصای نیازها و عارضه‌یابی صنعت فولاد با همکاری MMTE برگزار شد، بر استفاده از ایده‌های نو و استارتاپ‌ها در این چرخه تاکید شد و قرار شد چالش‌های این حوزه در راستای رفع مشکلات موجود بررسی شود و ایمینو به عنوان نخستین مرکز نوآوری معادن و صنایع معدنی کشور راهکارهای استارتاپ‌ها و نوآوران را در این زمینه شناسایی کند.

در این بازید شرکت مهندسی فناور معادن و فلزات (MMTE) همکاری خود را به صورت اجرایی و عملیاتی با مرکز نوآوری معادن و صنایع معدنی ایران اعلام کرد.

همچنین این شرکت تمایل دارد با نقش تسهیلگری ایمینو در زمینه طرح‌های نوآورانه و فناورانه زنجیره فولاد سرمایه‌گذاری کند و با ورود استارتاپ‌ها به مجموعه در جهت معدن‌کاری هوشمند گام بردارد.

منبع: مرکز نوآوری معادن و صنایع معدنی ایران