آمادگی شرکت MMTEبرای طراحی، مهندسی، تامین کالا و تجهیزات و اجرای پروژه‌های آهنی و غیرآهنی در سراسر کشور

شرکت “مهندسی فن‌آور معادن و فلزات” (MMTE) از آمادگی خود برای طراحی، مهندسی، تامین کالا و تجهیزات و اجرای پروژه‌های فلزی و معدنی (آهنی و غیرآهنی) در سراسر کشور خبر داد.
دکتر شهریار طاهرپور، مدیرعامل شرکتMMTE در گفت‌وگو با ماهنامه تخصصی پردازش ضمن تشریح دو دهه فعالیت این شرکت، گفت: در ابتدای انقلاب سه واحد فولاد اهواز، بندرعباس و ذوب‌آهن وجود داشت که در واحد اهواز از سه تکنولوژی مختلف استفاده می‌شد، ولی در نهایت به دلیل برتری تکنولوژی میدرکس کارخانه‌ها به سمت استفاده از این تکنولوژی روی آوردند که سرانجام واحدهای آهن‌اسفنجی بندرعباس به اصفهان منتقل و شرکت فولاد مبارکه شکل گرفت.

شرح کامل این مصاحبه را در وبسایت ماهنامه تخصصی پردازش بخوانید

آمادگی شرکت MMTEبرای طراحی، مهندسی، تامین کالا و تجهیزات و اجرای پروژه‌های آهنی و غیرآهنی در سراسر کشور