پروژه های در دست انجام

 
حوزه: احیا مستقیم
نوع پروژه: مهندسی و بخش اعزم خرید و مدیریت پروژه
محل: شهرکرد - مجتمع آهن سپید دشت
کارفرما: شرکت ملی فولاد ایران
وضعیت پروژه: فعال در حال راه اندازی
حوزه: گندله سازی، فولادسازی، اکسیژن پلنت
نوع پروژه: MC
محل: نیشابور کیلومتر 15 جاده شهر فیروزه
کارفرما: مجتمع فولاد خراسان
وضعیت پروژه: فعال
حوزه: مهندسی، تامین تجهیزات و نصب (مشارکت با قائم رضا)
نوع پروژه: احیا مستقیم
محل: بافق
کارفرما: مجتمع معدنی و صنعتی آهن و فولاد بافق
وضعیت پروژه: غیر فعال
حوزه: فولادسازی
نوع پروژه: EPC
محل: ميانه–ايستگاه راه آهن
کارفرما: شركت ملی فولاد ایران
وضعیت پروژه: فعال
حوزه: فولادسازی
نوع پروژه: EPC
محل: شهر سیرجان استان کرمان
کارفرما: شركت جهان فولاد سیرجان
وضعیت پروژه: فعال
حوزه: احیاء
نوع پروژه: مهندسی،خرید و نصب
محل: شهر سیرجان
کارفرما: شرکت جهان فولاد سیرجان
وضعیت پروژه: فعال