فولاد کار

شرکت تولیدی
عضو گروه MMTE
ساخت کارخانجات فولاد و سایر صنایع


آریا حدید

شرکت ساختمانی
عضو گروه MMTE
عمران، ساختمان، سازه های فلزی، راه اندازی و مشاوره کارخانجات فولاد و سایر صنایع


مدائن

عضو گروه MMTE
طراحی ابزاردقیق و اتوماسیون صنعتی

عمده فعالیتها:

  • سیستم های اتوماسیون و کنترل
  • PDMS، PMS، SCADA
  • مهندسی پایه و جزییات
  • مهندسی تامین تجهیزات
  • نصب و راه اندازی