معرفی شرکت 

 

شرکت مهندسی فن آور معادن و فلزات (MMTE) با مشارکت سرمايه گذاری اوليه شرکت MME در سال 1381 تاسيس گرديد. هدف از تاسيس شرکت، انتقال تکنولوژی روز و توسعه بومی آن در فرآوری فلزات و صنايع معدنی داخل کشور، افزايش بهره وری و صدور خدمات فنی و تجهيزات در اين حوزه می باشد.
حوزه فعاليت عمومی شرکت مهندسی فن آور معادن و فلزات شامل: طراحی، تامين کالا و تجهيزات و اجرای پروژه ها و همچنين بازسازی، بهبود، مشاوره و مديريت پروژه ها در صنايع معدنی و فولاد کشور به ويژه در واحد های گندله سازی، احياء مستقيم، فولادسازی به روش قوس الکتريکی و خطوط نورد مقاطع و ورق و سيستم های جانبی آنها مانند تاسيسات الکتريکی، تاسيسات آب و واحدهای حمل مواد می باشد.
اين شرکت بر پايه تجارب و دست آوردهای غنی حاصل از تلاش کارشناسان خود در دوره حيات  مجموعه های بزرگ مانند فولاد خوزستان، فولاد کاويان، گروه ملی و نورد و لوله استقرار يافته و با حضور فعال در فرآيندهای طراحی و اجرای پروژه های بزرگ صنعتی رشد و توسعه يافته است.
گواهی نامه ها و مجوزهای اين شرکت عبارتند از:
- ليسانس احداث واحدهای احياء مستقيم
- گواهی طرح و ساخت (EPC) در رشته صنايع فلزی
- رتبه بندی از بانک صنعت و معدن
- مجوز انجام خدمات مشاوره ای از سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور