ماموریت ها

 
اجرا، مدیریت و نظارت بر پروژه های طراحی، بازسازی، بهبود، نصب، راه اندازی و بهره بردار واحدهای تولید و فرآوری معادن و صنایع آهن و فولاد در چارچوب قراردادهای پیمانكاری EPC و MC و نیز ارایه خدمات مشاوره ای در زمینه های آموزشی، ارزیابی فنی – اقتصادی طرح ها و انتقال دانش فنی.