[آرشیو]
commissioning & startup پروژه احیا سیرجان
پروژه مگامدول سیرجان با ظرفیت 1 میلیون تن در سال، در ژانویه 2015 راه اندازی شد.
commissioning & Startup پروژه مگامدول گلگهر
پروژه مگامدول گلگهر با ظرفیت 1.7 میلیون تن در سال در نوامر 2015 راه اندازی شد.
commissioning & startup پروژه سبا
پروژه مگامدول سبا با ظرفیت 1.5 میلیون تن در سال، در فوریه 2013 راه اندازی شد. FAC(Final Acceptance certificate) : 2015